Adatkezelési Tájékoztató

Jelen megállapodás magyar nyelven készült.

Az adatkezelő:

Név: Kovács Károly ev.
Székhely: 2730 Albertirsa, BA-KO köz 8
Nyilvántartási szám: 53666752
Adószám: 69774865-1-33
Telefonszám: +36 70 408 9993
E-mail cím: info@okosotletek.hu

Tárhely szolgáltató: Sybell Informatikai Kft 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206. www.sybell.hu info@sybell.hu

Weboldalak (domainek) okosotletek.hu, vip.okosotletek.hu

Adatkezelési letöltése:

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja

1. Adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Adatkezelési alapelvek

Az adatkezelő számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az adatkezelő saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az adatkezelő adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak a nemzetközi elvárásokkal.

A jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza a szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető weboldalunkon. A weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és munkatársunk megválaszolja kérdését. Az üzemeltető elkötelezett a szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. Személyes adatot az adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezeli. Az adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az adatkezelővel kapcsolatban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel összefüggésben feladatuk van. 

A weboldalon az adatkezelő különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A weboldal látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a weboldalon néhány funkció csak regisztráció után érhető el. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az adatkezelő köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget kell tennie. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2 munkanapon belül válaszol. A weboldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az adatkezelő nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az adatkezelő által működtetett oldalakra vonatkozik.

2. Adatkezelési alapelvek (jogszabályok)

Az adatkezelő adatkezelési akapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

3. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése 

COOKIE (süti) szabályzat Cookie beállítás

3.1 Az oldal működéséhez elengedhetetlen Cookie-k:
Weboldalunk úgynevezett cookie-kat alkalmaz, amelyek kis szöveges adatok.  A cookie-k arra szolgálnak, hogy lehetővé tegyék az Ön bejelentkezését a rendszerünkbe és az internetes megjelenés az Ön személyére szabott legyen. Az interneten elérhető információnk egy részét Ön regisztráció illetve bejelentkezés nélkül is tudja használni. Ebben az esetben is automatikusan rögzítésre kerülnek bizonyos információk a weboldalunkon elérhető tartalmak használatáról és hatékonyságáról statisztikai adatok gyűjtése és felhasználóink szükségleteihez igazítása céljából. Ezért gyűjtünk információkat az Ön eszközének IP-jéről, az Ön látogatása idejéről és időtartamáról, a látogatásai számáról, űrlap használatáról és hasonlókról. A cookie-k megőrzési időtartama különböző. Túlnyomórészt olyan cookie-kat használunk, amelyek az Ön látogatását követően automatikusan törlődnek, de legkésőbb 30 nap. A weboldalunkon történő minden hozzáférést rögzítünk és rögzítjük a weboldalunkon elérhető adatok minden letöltését. Az általunk telepített cookie-k kizárólag a mi tájékoztatásunkra szolgálnak és harmadik személynek nem hozzáférhetők.

Adatkezelés időtartalma: 30 nap

Jogalapja: elektronikus kereskedelemi szolgáltatások 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

3.2 Megjelenítése a cookie-k (sütik) használatáról és idejéről, amennyiben hozzájárult és nem módosította az általunk beállított engedélyeket a felugró ablakban, a weboldal meglátogatása alkalmával.

Funkcionális sütik:

Neve: ac_enable_tracking Lejár 29 nap Cookie-cél leírása: Azt észleli, hogy a látogató elfogadta-e a cookiebanner marketing kategóriáját. Ez a cookie szükséges a weboldal GDPR-megfeleléséhez.

Statisztikai sütik:

Neve: _ga Lejár 2 év Cookie cél leírása: (Google) Egy egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használnak fel a látogató webhely használatának módjáról.

Neve: _gat Lejár 1 nap Cookie cél leírása: (Google) A Google Analytics a lekérdezések számát szabályozza.

Neve: _gid Lejár 1 év Cookie cél leírása: (Google) Regisztrál egy egyedi azonosítót, amelyet statisztikai adatok generálására használnak fel a látogató által a weboldal használatával kapcsolatban.

Neve: collect Lejár: session Cookie célú leírás: (Google) Adatok küldésére szolgál a Google Analytics számára a látogató eszközéről és viselkedéséről. Nyomon követi a látogatót az eszközök és a marketing csatornák között.

Marketing sütik:

Neve: _fbp Lejár: 3 hónap Cookie cél leírása: (Facebook) A Facebook által használt reklámtermékek, például a harmadik felek hirdetőinek valós idejű ajánlattételi ajánlata.

Neve: fr Lejár: 3 hónap Cookie célú leírás: (Facebook) A Facebook által használt hirdetési sorozatok, például valós idejű licitálás harmadik féltől származó hirdetésekkel történő értékesítése.

Böngészők, sütik engedélyezése és tiltása: 

Apple Safari »»»

Mozilla Firefox »»»

Google Chrome »»»

Microsoft Internet Explorer »»»

4. Adatfeldolgozók

Az ügyfelekkel kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi cégeknek továbbít adatokat, az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Külső szolgáltatók, címzettek

Az Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása érdekében külső adatkezelőkkel működhet együtt, azok részére személyes adatokat továbbíthat, ezek az alábbiak. Az Adatkezelő a külső szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Tárhely szolgáltató: Sybell Informatikai Kft 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206., https://sybell.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Célja: a weboldal működéséhez szükséges szerver

Zoho Corporation, Churchilllaan 11 (17th Floor), 3527 GV Utrecht, Netherlands https://www.zoho.eu/gdpr.html

Célja az elektronikus kapcsolattartás (e-mail, meeting, webkonferencia)

Számlázás: (Billingó) Octonull Kft, 1085 Budapest, József körút 74. I. em. https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Célja a törvénynek megfelelő elektronikus számla kibocsájtásához szükséges szoftver.

Bankártyás fizetés:

Barion Payment Zrt 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

PayPal (Europe) S.à r.l. (L-1150 Luxemburg)

Célja az online megrendelések kifizetése bankkártyával, Barion vagy PayPal fiókkal.

Marketing és Hírlevélszoftver információs rendszer: The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp
Attn. Privacy Officer 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA https://mailchimp.com/legal/privacy/

Célja a feliratkozások és a hírlevelek, levelezés küldésének kezelése, automatizálása.

Facebook és Instagram kommunikáció: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland https://www.facebook.com/privacy/explanation Instagram https://www.facebook.com/help/instagram

Célja az Instagram-on, Facebook oldalon, csoportban és üzenetben a kapcsolattartás.

Videók beágyazása a zárt és a nyilt felületen: Vimeo, Inc.
555 West 18th Street New York, New York 10011 https://vimeo.com/privacy

Célja a felvett anyagok képi bemutatása

Hírlevél igénylés

Az adatkezelés célja e-mail alapú hírlevél küldése a feliratkozók részére, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról, reklám jellegű hirdezést is tartalmazhat. A Hírlevél boxban, vagy egyéb ajánlatra feliratkozva megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen telefonszámát.  A gombra klikkelve elfogadja, hogy hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor módosítható, törölhető. A kezelt adatokat a felhasználó leiratkozásig őrizzük meg. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Online megrendeléshez kapcsolódó regisztráció

A felhasználó vásárolni szeretne a weboldalunkon, meg kell adni a szükséges adatokat: név, e-mail cím , irányítószám, település, közterület neve, házszám, cég esetén a cég neve, illetve a telefonszámát a probléma elhárítása és adategyeztetés céljából, ezután el kell fogadnia az ÁSZF-t és sz Adatkezelési tájékoztatót. A regisztráció során jelezheti hírlevél igényét is. A következő lépésben a Barion Payment vagy a PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. (L-1150 Luxemburg) fizetési rendszerébe fizetheti ki a kosárértéket. Sikeres fizetés után az eletronikus számlát a Billingó (Octonull Kft, 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.) rendszere automatikusan kiküldi. Adatkezelés és adattovábbítás célja és jogalapja: a szerződési kötelezettség teljesítése és a számviteli törvénynek megfelelően az adatok továbbításra kerülnek a Barion Payment (fizetés teljesítése) vagy a PayPal (fizetés teljesítése) és a Bilingó (számla kiállítása) rendszerek felé. A vásárlást és a regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer.
A felhasználó köteles a megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat a felhasználó kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

5. Az adatkezelő kizárja

a 18. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen felhasználó adatainak kezelését. Az adatkezelőnek azonban nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatolja, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. amennyiben mégis ilyen adatról szerzünk tudomást, zároljuk és töröljük.

6. A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

Ezen túlmenően Google Analytics-t alkalmazunk, hogy a weboldalunkon az Ön online tevékenységét rögzítsük és meghatározzuk, hogy az interneten keresztül hányan látogatnak meg bennünket és weboldalunk mely tartalmát milyen gyakran nézik meg. A kiértékelés azonban anonim módon történik. A Google Analytics cookie-jait az Ön számítógépén tárolják és azokat a Google kiértékelheti. Konkrétan a Google Analytics Tool Anonymous IP és a demographic data and interests kerül alkalmazásra. További információért kérjük keresse fel a következő oldalt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu . A Google Analytics a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en alatt lehetőséget kínál az adatok rögzítésének elutasítására.
A weboldal látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. Ha a felhasználó úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, törvény szerint járhat el.

7, Vélemény írása

Vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a látogatónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia, a vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

8. Az Érintett jogai

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a megadott elérhetőségeken.

Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

 • A rá vonatkozó személyes adatok;
 • az adatkezelés célja(i);
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 • az adatok tárolásának időtartama;
 • a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 • a kezelt adatok forrása;
 • profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 • a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

 • Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
 • az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 • az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
 • a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

 • Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 • a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • közérdekből;
 • archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

 • Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
 • az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
 • az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

 • Az érintett ehhez hozzájárul;
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 • más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 • közérdek érvényesítéséhez szükséges.

A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:

 • az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
 • az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
 • alkalmazását jogszabály engedélyezi;
 • szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

9, Kapcsolat, Jogorvoslat, Panasztétel:

Az Adatvédelmi tájékoztató elválaszthatatlan része a Általános Szerződési Feltételeknek (itt találja a panaszkezeléssel kapcsolatos információkat is.)!

Amennyiben kifogása, problémája van az adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon hozzánk bizalommal, hogy minél hamarabb tudomásunkra jusson és korrektül megoldjuk. info@okosotletek.hu, +36704089993

2021.03.04.

Ha az érintett panaszt kíván tenni az adatkezeléssel kapcsolatban, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság teheti meg. 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: www.naih.hu

Fogalmak meghatározása

(2011. évi CXII. törvény 3. § alapján)
1.    érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3.    különleges adat:
o    a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
o    az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4.    bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5.    közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6.    közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
7.    hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
8.    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
9.    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10.    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11.    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12.    nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13.    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
14.    adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15.    adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16.    adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17.    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
18.    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
19.    adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20.    adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
21.    adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
23.    EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá azaz állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
24.    harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Ingyenes ÉLŐ adás

Az átláthatatlant, megérthetem!

Hová küldjük a az élő adás információit?

Adatkezelési jelölő*

Adatkezelési jelölő

Sikeresen feliratkoztál, küldjük az információkat.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

eDM

*

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest