Általános Szerződési Feltételek

Felhasználási feltételek

Jogi és felelősségi nyilatkozat

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános szerződési feltételek nem tartalmaz, a weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen Általános szerződési feltételekben foglaltakat.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

2. Szolgáltató adatai:

Név: Kovács Károly ev.
Székhely: 2730 Albertirsa, BA-KO köz 8
Nyilvántartási szám: 53666752
Adószám: 69774865-1-33
Telefonszám: +36 70 408 9993
E-mail cím: info@okosotletek.hu

Tárhely szolgáltató: Sybell Informatikai Kft 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206. www.sybell.hu info@sybell.hu

A szerződés nyelve: magyar

ÁSZF letöltése:

3. A weboldalon folytatott tevékenység

A felhasználók tájékoztatása, ötletek megosztása, zárt felhasználói felület tartalmának értékesísése (digitális tartalom). Szolgáltatások közvetítése.

Weboldalak: okosotletek.hu, vip.okosotletek.hu

4. Szerzői jogok

A weboldal teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, videók, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni, írásos hozzájárulásunk nélkül tilos! Hozzájárulunk az oladalak, bejegyzések linken keresztüli megosztásához eredeti formájában. Szerzői jog sérelmi díja napi 150 000 Ft.

5. Fizetési módok, árak

A weboldalon feltüntetjük a Bruttó árakat és a fizetési módokat. Azon szolgáltatásoknál, ahol további egyeztetést igényelnek, árajánlat kérése szükséges.

Fizetési módok: Bankkártyás vagy PayPal fiók. Árak Bruttó összegét tüntetjük fel, és a számla tartalmazza az aktuális számviteli törvény szerinti ÁFA mértékét.

Fizetési módok: Bankkártyás, Barion fiók vagy PayPal fiók. Árak Bruttó összegét tüntetjük fel, és a számla tartalmazza az aktuális számviteli törvény szerinti ÁFA mértékét.

Bankkártyás fizetési szogáltató: Barion vagy PayPal

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Bankkártyás vagy PayPal fiókos fizetési szolgáltatása, titkosított biztonságos fizetési felületet biztosít, a bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el!

6. Megvásárolható szolgáltatások köre

Digiális termékek, szolgáltatások. Megjelenített digitális termékeket, szolgáltatásokat a megrendelő kizárólag a saját nevében rendelheti meg. ​

7. Megrendelés menete

A digitális termék kiválasztása és kosárba helyezése után a Pénztár következik, melynél első vásárlás alkalmával regisztráció szükséges (adatok: Név, számlázási cím, e-mail cím). Az űrlap kitöltése alatt a fizetési mód, és az Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket, és az Adatkezelési tájékoztatot ki kell pipálni. A megrendelem gomb megnyomásával fizetési kötelezettség keletkezik, mely a PayPal biztonságos titkosított oldalán Bankkártyával vagy PayPal fiókkal lehet kiegyenlíteni. A sikeres vásárlást követően az elektronikus számlát (Billingo) is elküldi a rendszer automatikusan. Ezzel egyidőben a bejelentkezéshez szükséges adatokat, jelszót automatikusan elküldi a rendszer (a jelszót csak a felhasználó kapja meg), javasoljuk a jelszó megváltoztatását.

A weboldalon csak regisztrált felhasználó vásárolhat. Amennyiben a megrendelés folyamatában hiba vagy hiányosság lép fel a digitális termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.  Az adatok megadását követően Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja és megrendelése során.

7.1. Regisztráció és a fiók biztonsága

Felhasználók valódi nevüket és adataikat adják meg és az abban bekövetkezett változásokat aktualizálják. Felhasználó alábbi kötelezettségeket vállalja a regisztráció és a fiók biztonságának fenntartása szempontjából: kapcsolattartási adatait folyamatosan pontosítja és frissíti. Valós személyi információkat ad meg, és nem hozhat létre más nevében fiókot.

7.2. Megrendelések feldolgozása

A felhasználók gyors és rugalmas kiszolgálása érdekében, a megrendelések feldolgozása automatikusan történik kézi beavatkozás nélkül.

8. Jótállás

Tartós fogyasztási cikket nem forgalmazunk, ezért nincs jótállási kötelezettségünk.

9. Elállási/felmondási jog

Amennyiben saját hatáskörben kiterjesztjük a pénzvisszatérítési garanciát, azt a weboldalunkon minden esetben feltünktetjük (pl. 15 nap, vagy 30 nap). Kiterjesztett pénzvisszatérítési garancia esetén, – amennyiben igénybe veszi – a hivatalos e-mailcímen szükséges jelezni a megadott időn belül, ezt követően 14 napon belül visszatérítjük az árat. Ettől eltérő esetekben az alábbi szabályok érvényesek:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint:

29 § m) A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.

Kellékszavatosság, termékszavatosság

Amennyiben az üzemeltető hibájából nem érhető el a zárt felületen, a videóanyag lejátszása, ebben az esetben az üzemeltető szavatolja, hogy a hibát helyreállítja.

10. Felelősség

Felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

11. Jogérvényesítési lehetőségek, Panaszkezelés

Célunk, hogy minden szolgáltatásunkat megfelelő minőségben és színvonalon biztosítsuk!

Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Kovács Károly
Levelezési cím: 2730 Albertirsa, BA-KO köz 8
telefonszám: +36 70 408 9993
E-mail cím: info@okosotletek.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy, ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató e-mailben folytatja a levelezést, a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a beérkezést és válasz e-mailben a tudomásul vételt jelenti, amennyiben nem érkezik válasz e-mail a panasz beadványra, kérjük keresse fel a Szolgáltatót telefonon. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

12. Technikai korlátok

A weboldalon történő böngészés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal működését és a szolgáltatást.

13. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben Szolgáltató a Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Felhasználó szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül vagy hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt, adatokat a Felhasználótól beszerezze, illetve a Felhasználó kérésére, vagy pontosítására, javítja a helytelen vagy hibás adatokat.

14. Adatkezelési tájékoztató

A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója az „Adatkezelési tájékoztató” menüpontban érhető el, mely elválaszthatatlan része a feltételeknek.
Az online felületeinkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos visszajelzéseit vagy más javaslatait minden esetben köszönettel vesszük, de tudomásul veszik, hogy azokat bármilyen térítésre vonatkozó kötelezettség nélkül felhasználhatjuk (hiszen ezek megtételére nem köteles).

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje 2021.03.04.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Ingyenes ÉLŐ adás

Az átláthatatlant, megérthetem!

Hová küldjük a az élő adás információit?

Adatkezelési jelölő*

Adatkezelési jelölő

Sikeresen feliratkoztál, küldjük az információkat.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

eDM

*

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest